Zoznam mediátorov

Ministerstvo  spravodlivosti SR sa v rámci operačného programu Efektívna verejná správa zapojilo do národného projektu zameraného na zvýšenie povedomia o ADR (Alternatívne riešenie sporov, angl.: Alternative Dispute Resolution) v civilnej a trestnej oblasti.Konkrétne ide o projekt s názvom „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“.

V rámci tohto projektu Ministerstvo spravodlivosti vytvorilo zoznam mediátorov, ktorí prejavili záujem poskytovať služby mediácie v prípadoch, odporučených súdmi. Účelom je tak odbremeniť preťaženosť súdov a odporučiť účastníkom mediáciu v sporoch, kde sa z rôznych dôvodov neuskutočnila mediácia pred samotným začatím konania, ale kde existuje možnosť, že po odporučení mediácie budú strany schopné uzatvoriť mediačnú dohodu a svoj spor ňou vyriešiť.

Aký je rozdiel medzi zoznamom a registrom mediátorov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR?  

Zoznam mediátorov má slúžiť súdom a širšej verejnosti pre lepšiu a rýchlejšiu orientáciu medzi mediátormi, ktorí aktívne vykonávajú svoju činnosť a majú záujem spolupracovať so súdmi v sporoch vedených na súde. Je potrebné si uvedomiť, že zoznam mediátorov nenahrádza oficiálny register mediátorov vedený Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorý si môžete prezrieť TU. V registri mediátorov sú zapísaní všetci mediátori, ktorí chcú vykonávať činnosť mediátora podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii, keďže zápis do tohto oficiálneho registra je jednou zo zákonným podmienok, ak sa chcete stať mediátorom.

Zoznam mediátorov, ktorý by mal byť ministerstvom pravidelne aktualizovaný teda obsahuje mediátorov, ktorí majú záujem riešiť spory, v ktorých prebieha súdne konanie. Títo mediátori (rovnako ako ostatní mediátori uvedení v registri mediátorov) podnikajú samostatne na základe osobitného zákona čo znamená, že každý z nich má vlastnú cenotvorbu a poskytovanie mediačných služieb podlieha ich individuálnym cenníkom.

Ministerstvo spravodlivosti tiež uskutočnilo verejné obstarávanie v rámci ktorého boli vybraní šestnásti mediátori, ktorí budú spolupracovať so súdmi a ktorí majú v rámci spomínaného projektu poskytovať bezplatné mediácie pre súdy zapojené do projektu.

O spomínanom projekte nájdete viac informácií TU.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *