Úspora financií

Mediácia vám výrazne šetrí peňaženku v porovnaní s celkovými nákladmi na súdne konanie. Tie možno iba odhadovať a nie je možné ich výraznejším spôsobom ovplyvniť.

Pozrite si cenník mediácie.

Rýchlosť

Svoj spor viete mediáciou vyriešiť už za niekoľko dní či týždňov, v zložitejších prípadoch sú to maximálne mesiace. Spor môže byť ukončený podstatne rýchlejšie ako zdĺhavým súdnym konaním, ktoré často prebieha dlhé mesiace až roky.

Diskrétnosť

Mediácia prebieha diskrétne a neverejne s možnosťou prejednania citlivých tém bez ďalších účastníkov. Povinnosť mlčanlivosti pre všetky zúčastnené strany je samozrejmosťou.

Počuli ste už o mediácii?

Som Lenka a rada by som vám predstavila riešenie pre váš spor.

Mediácia je spôsob mimosúdneho riešenia konfliktov, pri ktorom neutrálna kvalifikovaná osoba mediátor pomáha účastníkom konfliktu vo vzájomnej komunikácii a porozumeniu tak, aby mohli svoj spor vyriešiť vzájomnou obojstranne výhodnou dohodou.

Čo je cieľom mediácie?

Vyriešenie konfliktu k spokojnosti oboch strán. Nejde v nej o výhru jednej a prehru druhej strany.  Spokojnosť s priebehom a výsledkom riešenia vášho konfliktu je na prvom mieste. Je možné ju začať už relatívne skoro po vzniku konfliktnej situácie.

Kedy môže mediátor pomôcť?

 • Ak ste vy a druhá strana ochotní riešiť svoj spor zmierlivou cestou vzájomnou dohodou.
 • Ak potrebujete významne ušetriť čas a svoje financie v porovnaní so súdnym konaním.
 • Naďalej musíte s človekom s ktorým ste v konflikte z nejakého dôvodu spolupracovať.

OBLASTI PÔSOBENIA

RODINNÉ KONFLIKTY

Výhody mediácie

 • Nižšie finančné náklady

 • Rýchlosť

 • Diskrétnosť

 • Dobrovoľnosť

 • Flexibilita a neformálnosť

 • Emocionálna uľava

Ako prebieha mediácia?

obchodna mediacia

Mediácia zvykne trvať podstatne kratšie ako súdne konanie. Zvyčajne ide o niekoľko mediačných stretnutí – celková doba trvania tiež závisí od aktivity a flexbility strán a mediátora a môže sa rátať v dňoch, týždňoch, maximálne v mesiacoch.

Ako pracovať s nedorozumeniami v komunikácii a konfliktom?

Cítite napätie v komunikácii s iným človekom a schyľuje sa ku konfliktu alebo ste sa v konflikte už ocitli a neviete ako z neho von? Ako môže jednotlivec zvládnuť konflikt v ktorom sa ocitol? Chceli by ste sa poradiť AKO by ste mohli ZLEPŠIŤ spoločnú KOMUNIKÁCIU, AKO PREDCHÁDZAŤ konfliktným situáciám alebo AKO ZVLÁDAŤ už vzniknuté KONFLIKTY konštruktívne bez poškodenia vášho vzťahu?

Ponúkam INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE A PORADENSTVO PRE JEDNOTLIVCOV A FIRMY s konkrétnymi krokmi a stratégiami, ktoré vám pomôžu zvládnuť problémovú komunikáciu a konfliktné situácie.

Cenník mediácie

Úvodná telefonická konzultácia a posúdenie prípadu zDARma

 • Mediačné konanie v nemajetkových sporoch
 • 35,- EUR/hod.
  každý účastník mediácie
 • Poplatok za zaslanie ponuky na mediáciu druhej strane.
 • Zaslanie ponuky na mediáciu druhej strane sporu
 • 60,- EUR
 • Poplatok za zaslanie ponuky na mediáciu druhej strane.
 • Mediačné konanie v majetkových sporoch
 • 40,- EUR/hod.
  každý účastník mediácie
 • Poplatok za zaslanie ponuky na mediáciu druhej strane.

Cenník individuálneho poradenstva

 • Individuálne poradenstvo pre firmy a zamestnávateľov
 • Napíšte nám a my vám zašleme konkrétnu ponuku šitú na mieru vašim potrebám.
 • Individuálna konzultácia s mediátorkou ako zvládnuť konflikt vlastnými silami.
 • Individuálne poradenstvo pre fyzické osoby
 • 50,- EUR / hod.
 • Individuálna konzultácia s mediátorkou ako zvládnuť konflikt vlastnými silami.