Kultúrna mediácia 

V rámci svojej mediačnej činnosti sa spolupodieľam na aktivitách pomoci Ukrajinkám a Ukrajincom prichádzajúcim na Slovensko v procese ich integrácie do spoločnosti a spolupracujem s kultúrnou mediátorkou JUDr. Elena Zenkovich, CSc. .

Kultúrny mediátor pomáha ľuďom pochopiť kultúrne rozdiely v komunikácii a vytvoriť nové normy správania a prispieť k dohode a porozumeniu všetkých zúčastnených strán. Spolupracuje s odborníkmi z rôznych oblastí a zapája ich do kultúrnej mediácie, aby v prípade potreby rozšíril možnosti poskytovania pomoci v každom konkrétnom prípade kultúrnej inakosti. Kultúrny mediátor tiež zabezpečuje rôznorodé vzdelávanie pre cudzincov, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli na Slovensku a cítia potrebu sa začleniť do slovenskej spoločnosti.

Od júla do novembra tohto roku som sa osobne zúčastňovala a prednášala na podujatiach a seminároch organizovaných JUDr. Elenou Zenkovich, CSc. v rámci projektu „Kultúrny mediátor“, na ktorého podporu bola poskytnutá dotácia z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy prostredníctvom Nadácie mesta Bratislavy, a to na rôzne témy súvisiace s mediáciou, právnym povedomím a s rôznymi druhmi pomoci cudzincom, ktorí z dôvodu extrémne náročnej situácie v ich domovskej krajine pricestovali na Slovensko.

Prostredníctvom kultúrnej mediácie chceme ľudí rôznych národností spájať (nevyčleňovať) a pomocť im integrovať sa do slovenskej spoločnosti s prínosom pre všetkých.  Pomáhame im zabezpečiť právnu orientáciu v pravidlách a zvyklostiach verejného života na Slovensku a prevencie nepriaznivých situácií rôzneho charakteru.

Na poslednom predvianočnom stretnutí sme sa venovali aspektom integrácie, a to z právneho a praktického hľadiska, vrátane dodržiavania migračných pravidiel a tiež kultúrnym aspektom integrácie a interkultúrnemu dialógu. Pozrite si ako to vyzeralo na predvianočnom stretnutí so ženami, ktoré prišli z vojnou zasiahnutej Ukrajiny a rozhodli sa usadiť na Slovensku TU.

Prečítajte si viac o aktivitách kultúrnej mediátorky JUDr. Elena Zenkovich, CSc. tu.