INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO PRI KONFLIKTE ŠITÉ NA MIERU

Ako pracovať s nedorozumeniami v komunikácii a konfliktom?

Cítite napätie v komunikácii s iným človekom a schyľuje sa ku konfliktu alebo ste sa v konflikte už ocitli a neviete ako z neho von? Ako môže jednotlivec zvládnuť konflikt v ktorom sa ocitol?

Chceli by ste sa poradiť AKO by ste mohli ZLEPŠIŤ spoločnú KOMUNIKÁCIU, AKO PREDCHÁDZAŤ konfliktným situáciám alebo AKO ZVLÁDAŤ už vzniknuté KONFLIKTY konštruktívne bez poškodenia vášho vzťahu?

Ponúkam INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE A PORADENSTVO PRE JEDNOTLIVCOV A FIRMY s konkrétnymi krokmi a stratégiami, ktoré vám pomôžu zvládnuť problémovú komunikáciu a konfliktné situácie.

Tieto konzultácie môžete využiť či už sa hádate doma s partnerom, máte problémovú komunikáciu s deťmi, nezhody s kolegom v práci alebo riadite tím a chcete zabezpečiť efektívny spôsob riešenia konfliktov na pracovisku.

Používanie funkčných techník pre konštruktívne riešenie konfliktov môže významne pomôcť tým, že:

 • konflikty budete riešiť produktívnejším a pokojnejším spôsobom a nenecháte ich tak vyeskalovať do vážnejších problémov,
 • komunikácia a porozumenie medzi vami a druhým človekom s ktorým ste v konflikte sa zlepší,
 • to posilní váš vzťah a pomôže opäť vybudovať dôveru,
 • zvýši sa vaša vzájomná spolupráca s partnerom, kolegom či iným členom tímu,
 • zlepší sa výkonnosť a produktivita tímu znížením množstva času a energie vynaloženej na konflikty,
 • Vytvoríte si pozitívnejšie a podpornejšie rodinné alebo pracovné prostredie.

Celkovo môžu efektívne stratégie zvládania konfliktov pomôcť zlepšiť kvalitu vašich vzťahov, zvýšiť produktivitu a znížiť stres a napätie v náročných situáciách.

PORADENSTVO KONFLIKT MANAŽMENTU PRE FIRMY

Efektívne riešenie konfliktov na pracovisku môže byť vo firmách pomôcť viacerými spôsobmi:

 • Zlepšenie internej komunikácie:  Efektívne stratégie zvládania konfliktov môžu pomôcť zlepšiť komunikáciu a porozumenie medzi zamestnancami, čo môže viesť k harmonickejšiemu a produktívnejšiemu pracovnému prostrediu.
 • Zvýšenie produktivity: Keď sú konflikty vyriešené konštruktívne, zamestnanci sa môžu sústrediť na svoju prácu a nebudú sa rozptyľovať medziľudskými problémami. To môže viesť k zvýšeniu produktivity a efektívnosti.
 • Silnejšia tímová dynamika: Stratégie riadenia konfliktov môžu pomôcť vybudovať dôveru a posilniť vzťahy medzi členmi tímu, čo môže zlepšiť tímovú prácu a spoluprácu.
 • Zlepšenie zručností pri riešení problémov: Konštruktívne riešenie konfliktov môže zamestnancom pomôcť rozvinúť ich zručnosti pri riešení problémov a možno ich použiť aj pri iných výzvach na pracovisku.
 • Zlepšenie rozhodovania: Stratégie riešenia konfliktov môžu pomôcť zamestnancom zvážiť rôzne perspektívy a uhly pohľadu, čo môže viesť k ich informovanejšiemu a efektívnejšiemu rozhodovaniu.

Celkovo môže manažment konfliktov na pracovisku vytvoriť pozitívnejšie a podpornejšie pracovné prostredie, čo vedie k vyššej spokojnosti zamestnancov a lepším obchodným výsledkom.

Ak máte o takéto individuálne poradenstvo prispôsobené vašim podmienkam, kontextu situácie a individuálnym potrebám záujem, neváhajte nás kontaktovať.