JUDr. Lenka Sokolová

O MNE

Som manželka, mama, právnička a mediátorka. Venujem sa mediácii v civilných sporoch s výnimkou spotrebiteľských sporov a pôsobím ako mediátor v meste Bratislava.

KONTAKT

Telefón:  +421 903 402 283
Email:  info@sokolova.sk
Adresa mediačnej kancelárie: Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, Aston Business Hotel
Adresa na doručovanie: Ľuda Zúbka 2, 841 01 Bratislava

ZÁPIS

V zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR

Číslo: 2066

IČO:   54215528

DIČ:   1078874676

ministerstvo

Ako mediátorka pôsobím tiež v rámci platformy mediacia.online prostredníctvom ktorej uskutočňujeme rôzne vzdelávacie aktivity, spolupracujeme s ďalšími mediátormi a snažíme sa tak zvyšovať kvalitu mediačných služieb na Slovensku.

asociacia rodinnych mediatorov

Taktiež som súčasťou Asociácie rodinných mediátorov – ARMS, ktorej poslaním je združovať mediátorov, ktorí sa venujú problematike rodinných sporov, ktorí prispievajú svojou činnosťou k rozširovaniu teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti rodinnej mediácie a posilňujú sa tak kompetencie rodinných mediátorov pri riešení rodinných sporov. ARMS vznikla ešte v roku 2015.

MEDIÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU

Poskytujem mediačné služby aj v angličtine spolu s vypracovaním potrebných dokumentov. Anglický jazyk ovládam na profesionálnej úrovni slovom aj písmom. Pre viac informácií, prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie a budeme vás kontaktovať čo najskôr.

MEDIATION IN ENGLISH

I also provide mediation services in English together with the preparation of necessary documents. I speak English at a professional level, both spoken and written. For more information, please fill out the contact form below and we will contact you as soon as possible.