Entries by medinka

Spoločná starostlivosť obidvoch rodičov o deti po rozvode

  Nová forma úpravy osobnej starostlivosti o deti  Do slovenského právneho poriadku sa dostala novinka v podobe inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti rodičov o dieťa ako ďalšia forma starostlivosti o dieťa po rozvode manželov, resp. rozchode partnerov. Táto forma tak dopĺňa už dve existujúce formy – osobnú starostlivosť jedného z rodičov alebo striedavú osobnú starostlivosť. Poslanci […]

Zoznam mediátorov

Ministerstvo  spravodlivosti SR sa v rámci operačného programu Efektívna verejná správa zapojilo do národného projektu zameraného na zvýšenie povedomia o ADR (Alternatívne riešenie sporov, angl.: Alternative Dispute Resolution) v civilnej a trestnej oblasti.Konkrétne ide o projekt s názvom „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“. V […]